Informace o zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce
Veronika Ševčíková, Na Vyhlídce 653, 679 02, Rájec-Jestřebí, IČO 07027087, www.czechdoglove.cz
telefon: 731111665, e-mail: vs@czechdoglove.cz

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány:

  • klient poskytuje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní číslo.

Účel zpracování osobních údajů:

  • zpracování služeb (osobní konzultace, individuální výcvik, výcvikové kurzy, nákup dárkových poukazů) a všech souvisejících záležitostí

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?
Oprávněný zájem správce na vyřizování rezervace, objednávek, služeb poskytovaným klientů. Souhlas můžete kdykoli odvolat a správce přestane se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

K čemu slouží poskytnutí osobních údajů?
Pro vyřízení rezervace, objednávky, služby. Klientům nejsou zasílány žádné newslettery, reklamní sdělení ani jiné nevyžádané nabídky.

Komu můžeme údaje předat a kde mohou být vaše údaje zpracovávány?
Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Slouží k realizaci rezervace, objednávky, včetně nezbytných účetních operací a pro komunikaci s vámi. Data nejsou poskytována pro jiné účely třetím stranám.

Jak dlouho máme údaje u sebe?
Osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování služby, vyřizování rezervace, objednávky a po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

Jaká jsou vaše práva?
Můžete správce požádat o informace o zpracování osobních údajů, opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů, výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech. Máte právo při domnívání se, že správce nakládá s vašimi osobními údaji neoprávněně, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny výše jako kontaktní údaje správce.